Politikk handler om mer enn å få bildet i avisa

Ingeborg Skjølingstad

Ingeborg Skjølingstad

Av
DEL

LeserbrevDet må være usedvanlig irriterende for Lønning og Høyre å ha så dårlig timing på et leserinnlegg hvor gjenlyden er oj, oj,,oj nå går det dårlig for byggebransjen i Haugesund og Arbeiderpartiet har skylden. Angrepet blir bare tomt og pinlig når man dagen før opplever at den samme næringen skryter av kommunens evne til å finne løsninger. «Haugesund kommune fortjener honnør. De får sekser på terningen fra meg. Det har gått fort i svingene, og vi har fått rask behandling og ja til det vi har søkt om» sier Bjørn Magnussen i forbindelse med at Byggmakkerbygget er ombygd for 30 mill. kroner. Kommuneplanen er så krystallklar og god at vi vekker både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Vi får til og med penger til å gjennomføre planene.

Bjørn Magnussen har skjønt poenget: Næringen har i alle år klart å skape muligheter innenfor gjeldende planverk. Slik er det også denne gang. Magnussen har tydeligvis skjønt at kommunen må operere innenfor godkjente rammer.

«Det er en klar strategi i Haugesund der det skal bygges innenfra og ut» uttaler Lønning videre. I forbindelse med planene om utbygging av 300 nye boliger på Saltveit uttalte den samme Lønning i HA 23.10.17 «Ja, men folk må gjøre hva de vil. Vi skal ikke bestemme hvor folk skal bo. Vi skal legge til rette». Hva er det egentlig Høyre mener? Lønning glemmer at hans eget parti med livet som innsats banket gjennom den kommuneplanen han hele tiden forsøker å snakke ned.

Lønning og Høyre har nå skutt med løskrutt i to år. De snakker ned sentrum i alle offisielle sammenhenger, men forsøker å vise at de ønsker å utvikle sentrum i politiske møter. De har ikke en eneste faglig institusjon, instans eller samfunnsviter som støtter synet om at «ja til alt»-politikken er god by- og samfunnsutvikling. Forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er at Arbeiderpartiet tør å styre. Det er det offentlige som må legge rammene for hva som tjener samfunnet best. Høyre hopper fra det ene til det andre. Det gir ikke den forutsigbarheten Lønning etterlyser. Vil Høyre si ja til leilighetsprosjekter i Djupadalen også «om folk vil bo der»?

På Byggarena fikk vi bekreftelse på at det vi gjør er rett: Handelsetablering på utsiden av bysentrum er feil. Alt det Fredrikstad har fått til er basert på akkurat de samme premissene som dagens posisjon jobber ut fra. Jan Audun Lutro fra Meglerhuset Rele trakk frem den positive endringen Haugesund kommune har vist. Han nevnte service til utbyggerne, fasttrack – programmet for sentrum (sentrumssaker tas alltid først) og endringen i den mye omtalte §73.

Lønning og Høyre har i sin opposisjonsperiode ikke kommet med et eneste forslag for byutvikling, gjøre kommunen mer attraktiv og å gjøre næringsetablering enklere. Det er uten unntak Arbeiderpartiet som har bedt kommunen gå i dialog med næringen, invitere til samarbeidsfora og samlinger. Det er posisjonen som bestiller oppdateringer av kommune- og sentrumsplanen, legger til rette for kjappere saksbehandling i sentrum, og som faktisk setter av store beløp til byutvikling. Altså det motsatte av hva Høyre gjorde i den tiden de satt i posisjon. Ordføreren selv er ute kontinuerlig for å snakke med næringslivet.

Det Lønning oppnår er å skape en myte om hvor vanskelig alt er i Haugesund – når realitetene er det motsatte. Hver eneste næringsaktør skal bli møtt med en løsningsorientert holdning av både kommune og posisjon.

Jeg kan være enige i at Haugesund kommune skal strekke seg lengre for å bli bedre til å gjennomføre sin saksbehandling. Arbeiderpartiet har ved flere anledninger spurt administrasjonen om det er tilfredsstillende med ressurser i denne enheten. Forskjellen på våre to partier er at mens Arbeiderpartiet har sikret kommunekassa og satt i gang byutviklingstiltak, har Høyre vært mest opptatt av å få bildet sitt i avisa.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags