Sykepleieryrket er et typisk kvinneyrke, og utviklingen er ikke sunn uttalte kunnskapsministeren for ei tid sida. Slik bekrefta han at vi ikke har kommet langt nok når det gjelder likestilling. Siden det er full enighet om at vi trenger begge kjønn som sykepleiere, venta jeg i spenning på hva som skulle bli hans bidrag til en endring.

Men han og regjeringen begrensa seg til å kommentere.

Det å være sykepleier er faglig krevende og utfordrende, samtidig som det gir en spennende og innholdsrik yrkeshverdag. Dessverre tilbys altfor mange kun jobb på deltid, og det er fortsatt lang vei å gå for at vi skal få en heltidskultur.

Deltidsstillinger er spesielt utbredt i helsesektoren. Kun om lag 40 pst. av hjelpepleierne og 60 pst. av sykepleierne har heltidsstilling.

Manglende heltidskultur er et åpenbart dårlig signal for alle som skal gjøre yrkesvalg, og ikke minst for rekruttering av menn. Mange inviteres til å «shoppe» vakter for å fylle opp til hel stilling. Det er uforutsigbart, og betyr en hverdag med usikker økonomi og lite mulighet til å planlegge fritid.

Under behandlingen av likestillingsmeldinga i Stortinget, fikk Arbeiderpartiet flertall for å øke innsatsen mot kvinners deltidsjobbing. Blant mange forslag skal det nå stilles krav til alle offentlige virksomheter om redusert bruk av deltidsstillinger. Kommune og stat må gå foran som et godt eksempel for å skape en heltidskultur.

Både fagfolk og pasienter er tjent med at vi bygger en heltidskultur i helsesektoren. Det trengs folk i regjering som faktisk ikke bare skjønner det, men som også tar grep for å få det til.