Statens vegvesen og Skeisvollsveien

Skeisvollsveien: NAF arbeider for tryggere trafikk for alle, skriver Jon Ekrene. Foto: Harald Nordbakken

Skeisvollsveien: NAF arbeider for tryggere trafikk for alle, skriver Jon Ekrene. Foto: Harald Nordbakken Foto:

Av
DEL

LeserbrevSiden vi, NAF, hadde et innlegg i avisa i begynnelsen av november, har vi fått mange tilbakemeldinger vedr. Skeisvollsveien og planene om de drastiske endringene Vegvesenet foreslår. Alle henvendelsene er negative til endringene.

Vi har også fått tilsendt kopi av brev fra Vegvesenet, underskrevet av Ivar Thorkildsen og Johnny Pedersen.

I brevet skrives det, om Skeisvollsveien, at det i perioden 2007–2016 har vært fem ulykker med myke trafikanter, en drept og tre lettere skadd.

La det være helt klart, vi i NAF ser alvorlig på trafikkulykker, og arbeider stadig for å sikre trafikksikkerheten for alle trafikanter.

Men denne opplysningen har liten/ingen verdi, slik den legges fram, for planene for de drastiske endringer, fordi den forteller ingen ting om årsaken til ulykkene.

Skyldes det høy fart, er det personer som har gått ut i kjørebanen uten å se seg for, eller er det andre forhold som spiller inn? Vi vet at minst to av ulykkene skyldes uoppmerksomhet fra de myke trafikantenes side. Er det da bilistenes feil, og ville utfallet blitt det samme om fartsgrensen var redusert til 40km/t?

Det forteller Vegvesenets opplysninger ingen ting om.

Planene for å senke farten virker derfor som en straff for bilistene, som kanskje ikke kan bebreides. Det blir som i Wessels «Smeden og Bageren» å «rette baker for smed».

Den andre påstanden er opplysning om målinger av gjennomsnittsfart. Den er blitt målt til 57,4 km/t. Ja vel, men dette tallet har også store mangler.

Over hvor lang tid har målingene foregått? Måling over kort tid kan gi store feil, da f.eks. en bilist som har stor fart vil gi stort utslag for gjennomsnittet. Måling over lang periode vil jevne ut dette, og gi et mer korrekt resultat.

Men det er ikke ukjent at når en vil ha gjennom saker det er strid om, da opererer en med tall som ikke forteller den hele sannhet. Denne påstanden om gjennomsnittshastighet har derfor også liten verdi som argumentasjon for at farten må senkes.

Trafikkpsykologi spiller også her en stor rolle. Der er gjort flere undersøkelser i forbindelse med fartsreduksjoner, der bilister er blitt bedt om å uttale seg.

Resultat – hvis bilistene føler at fartsgrensene er for lave i forhold til veiens standard, oversikt, fortau/gangstier osv., vil bilistene ikke ha samme vilje/forståelse for senking av farten.

Dette er det også viktig å ha med i vurderingen, mengde nevnte personene i Vegvesenet tenker tydeligvis ikke i disse baner.

Skeisvollsveien mellom Egils vei og Elvegård er en forholdsvis rett veistrekning, god bredde, oversiktlig, og det er fortau på begge sider. Dette er en veistrekning som helt klart kan ha en fartsgrense på 50 km/t, (Bortsett fra ca. 100 m øst for Egils vei som har 30 km/t sone), uten at det går utover trafikksikkerheten.

Forutsetningen er da at myke trafikanter ser seg for før de beveger seg ut i kjørebanen. En reduksjon til fartsgrense 40 km/t vil ikke gi større trafikksikkerhet, men kan gi en falsk trygghetsfølelse som kan gi motsatt effekt.

Igjenmuring av busslommene vil heller ikke føre til større sikkerhet, men de tiltakene Vegvesenet vil gjennomføre, vil, i sum, føre til kødannelser og irritasjon blant bilistene. Dette fører heller ikke til tryggere forhold i trafikken.

NAF arbeider for tryggere trafikk for alle, også for at framkommeligheten er så god som mulig for trafikantene på hjul.

Vegvesenet synes ikke å ha det samme synet. Vi i NAF mener det trist å se at Vegvesenet ikke makterå se realitetene i det de her vil gjennomføre.

Endringene vil kanskje føre til en liten reduksjon i farten, men trafikksikkerheten blir ikke noe bedre av den grunn.

Å bruke millioner av kroner på tiltak som ikke fungerer, er direkte dumt.

Men dessverre, vi er ikke ukjent med at slik skjer.

Vi håper at det finnes en ledelse over de nevnte personene som har evne til å se galskapen i det planlagte prosjektet, og setter foten ned for en pengesløsing som ikke har noen innvirkning på trafikksikkerheten i Skeisvollsveien.

PS. Etter at innlegget var ferdigskrevet, er det kommet inn nye viktige opplysninger som i aller høyeste grad bør være en tankevekker for de nevnte personer i Vegvesenet.

Undersøkelser i Europa, særlig i Storbritannia, viser at igjenmuring av busslommer ikke har noen positiv innvirkning på trafikksikkerheten, heller tvert imot.

Og – protester, demonstrasjoner og underskriftskampanjer mot igjenmuring av busslommer i Østfold, visstnok Moss, har ført til at busslommene som var murt igjen i byen, nå blir åpnet igjen.

Dette må da være et kraftig signal om ikke å gjøre de samme dumhetene i Skeisvollsveien, og andre steder i byen.

Kanskje folk også her i byen bør sette i gang samme type aksjoner som i Østfold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags