Mer rettferdige strømpriser kanskje? Hvorfor kan vi ikke ha det slik det var i 70 åra? Da vi bygde hus i 1975 ble det installert strømmåler på kjøkkenet. Der kunne en til enhver tid holde kontroll med strømforbruket. Eventuelt skru strømmen ned der en kunne, eller ville .Det var også prisdifferanse. En hadde billig pris opp til 4KV. Deretter var der overforbruk, som var vesentlig dyrere. Dette kan selvsagt lett innføres igjen. Det er bare å ville det. Ikke bortforklare at det ikke er mulig. Det er bare få vekk tåkepratet og sette de rette folkene på jobben. Strømmen er tross alt det norske folk sin