Å ha lite penger blir kanskje mest synlig i desember – når det nærmer seg jul.

I familier med liten inntekt, der barna kanskje ikke får julegaver, eller noe ekstra godt til jul, blir dette veldig vanskelig. Det var også bakgrunnen for at Haugesund Venstre i 2013 foreslo i bystyret at de som mottar sosialstønad, og har barn, skal motta et ekstra tilskudd tilsvarende en måneds barnetrygd. Utbetalingen skal gå til den av foreldrene som mottar barnetrygden. Et vedtak som skulle være minst mulig byråkratisk og iverksette, og der vårt mål var å sikre at disse barna får de samme gode opplevelser som barn i familier med bedre økonomi.

Noen mente den gang at det var urettferdig at det var den av foreldrene som mottok barnetrygd som fikk pengene, og at barna kanskje ikke feiret julen hos denne hvert år. Vår argumentasjon var at mor eller far uansett vil ønske å bruke denne ekstra stønaden til beste for barna. Det var heller ikke enkelt å finne midler til dette ekstra tilskuddet den gangen, men i samarbeid med Høyre og Kristelig Folkeparti så klarte vi det.

Vi håper inderlig at dette har gitt en god jul for mange barn i Haugesund.

Nå foreslår kommunedirektøren at alle som mottar sosialstønad i desember, skal ha et ekstra tilskudd. Dette håper vi inderlig blir vedtatt på møte i utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester 28.10 og senere i formannskapet.

Kvaliteten på våre velferdsordninger måles ut ifra de som har minst. Å gi mer til disse må prioriteres først.