Har brukt åtte millioner på gassanlegg som ikke fungerer

Fylkesmannen avdekket flere avvik på en inspeksjon ved Toraneset miljøpark i slutten av januar. Miljøparken har blant annet kjøpt inn kostbart utstyr for gassoppsamling som de ikke får til å fungere.