Mistet avtalen med Helfo. Nå er vedtaket omgjort.

Karmsund ABR-senter mistet i fjor avtalen med Helfo fordi de ikke hadde bemanningen som krevdes. Nå har Helsedirektoratet kommet til at det var en for streng reaksjon.