HTV: Etter fylte 40 år er det mer naturlig å sammenligne synet med en 70-åring heller en 20-åring.