Motinnlegg til «Å stå på skuldrene til noen bringer oss nærmere de største høyder»

Les også

Å stå på skuldrene til noen bringer oss nærmere de største høyder


«Hvordan jobber vi på Haugalandet for å sikre at rett kunnskap og nok kompetanse ikke blir en begrensende faktor for ivaretakelse av eksisterende arbeidsplasser? «?

Innsender skriver: « Kompetansekartleggingen er knyttet til områdene; Grønn energi og industri, satsingen på havvind og grønn og sikker skipsfart har vært langsiktig og systematisk i vår region og inngår som en del av kompetansekartleggingen. Nå ønskes mer kunnskap om grunnleggende havvindteknologi, hvordan møllene påvirkes av vind og bølger …»

For å minne innsender på at det ikke dreier seg om hverken grønn energi eller om Møller ønsker jeg heller å poengtere at dette kan ødelegge satsing for mange innen eksisterende arbeidsplasser gjennom generasjoner ved å sette trussel mot gyteområder, marint økosystem, reiseliv, vårt felles matfat og ikke minst ovenfor trekkfugler som er en viktig del av et helhetskapt økosystem.

Dersom det absolutt ikke hadde vært et alternativ, som ved vannkraft, andre energiformer, ressurstenking kunne kanskje innsender hatt et poeng.
Men å kunnskapsløst hevde at dette dreier seg om grønn energi som igjen gir økte kostnader for forbruker er å ta vann over hodet.

Vi vet at fiskerinæringen leverer gode produkter, og har solid inntjening. At en såkalt « grønn næring» skal true dette er overhodet ikke greit.

Det nevnes ikke noe om problem dette gir ovenfor et presset naturmangfold, som skulle ligge til bunn i et grønt skifte.
Havvind er ekstremt kostbart, noe som gjorde at de ikke ønsket starte her og viste stor skeptisk til, for noen må betale og det meg, deg og naturen.
Kortvarige få arbeidsplasser kan ikke erstatte generasjoner frem med et sunt hav og en fremtid som burde vært ivaretatt på en sunnere og mer økonomisk måte.

Tvilsomt vet innbyggere hvordan dette vil berøre de flotte strender på vestkysten, som Åkrasanden, Sandane, Ferkingstad. i kort skue fra blinkende installasjoner.

Nei takk til satsing fra Haugaland vekst, her bommer dere stygt.