"Ansatte i helse- og omsorgssektoren forteller at de har fått munnkurv om situasjonen." Slik lyder undertittelen i artikkelen i Haugesunds Avis 9. september hvor sykefraværet er i fokus. Det er Karmøy kommune det gjelder.

I samme artikkel siteres rådmann Vibeke Vikse Johnsen: "Det er viktig at medarbeidere melder fra til leder, til bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte, verneombud eller varslingssekretariatet om de opplever hverdagen som vanskelig. Som ledere skal vi lytte til hver enkelt." En forbilledlig uttalelse av rådmannen."

Men dette spriker. Til tross for oppfordringen fra rådmannen tier ansatte om kritikkverdige forhold. Dette forhindrer flyt av viktig informasjon til beslutningstakerne både i administrasjonen og i politiske organer. Det er på tide at kommunen setter ytringskultur på dagsorden. Det ville være flott om rådmannens formaning blir fulgt opp i kommunen. Tiltak her kan redusere sykefraværet, gi mer effektiv drift, bedre trivsel og gi bedre tjenester.

Det er situasjonen i Karmøy kommune som blir belyst denne gang, men andre kommuner henger ikke langt etter. Helseforetakene har også en vei å gå.