Mykje laks i elvene i år - Arild fekk storfangst

Av