HARDANGER FOLKEBLAD: Det får Hardanger Folkeblad bekreftet onsdag ettermiddag.

Investeringen vil være fullført innen utgangen av 2024 og utgjør totalt 700 millioner euro, noe som med dagens kronekurs blir godt over sju milliarder norske kroner.

– Dette er fantastisk. Det er mange års arbeid som ligger bak. Det er en fantastisk mulighet for å utvikle Boliden Odda, sier administrerende direktør ved Boliden Odda, Helene Seim, til Hardanger Folkeblad på telefon fra Sverige torsdag ettermiddag.

Øker 350 000 tonn årlig

Utvidelsen betyr at produksjonen av sink med det Boliden selv omtaler som «verdensledende klimaytelse» nesten vil doble seg. Boliden Odda har i dag en årlig produksjonskapasitet på 200 000 tonn sink. Virksomheten forsynes med fornybar energi samtidig som avfall deponeres i fjellhaller med en langsiktig bærekraftig teknologi.

Har heist flagget på rådhuset: – Ringvirkningene blir store

Investeringen betyr at den årlige produksjonskapasiteten for sink vil øke til 350 000 tonn med betydelig forbedret produktivitet, samtidig som man unngår betydelig framtidig vedlikehold. I tillegg til sink vil utvinning av bimetallene bly, gull og sølv være mulig.

«Den økte produksjonskapasiteten sammen med energieffektiviseringsforbedringer og en ny langsiktig avtale for leveranser av fornybar energi, betyr at den allerede lave karbondioksidintensiteten reduseres ytterligere. Alle miljøtillatelser for virksomheten er oppnådd», går det fram av en pressemelding fra Boliden.

Vil grave ut over 15 000 kubikkmeter på Eitrheimsneset

– Ny standard

– Dette er en av de største investeringene i Bolidens historie. Å utvide produksjonen av sink med høyest klimaytelse og samtidig forbedre ressurseffektivitet og produktivitet, betyr at vi setter en ny standard for sinkproduksjon både når det gjelder bærekraftsytelse og kostnadseffektivitet, sier Mikael Staffas, konsernsjef, Boliden.

Investeringen betyr også et stort antall nye anlegg i Boliden Odda, inkludert en ny røsteovn og et nytt svovelsyreanlegg, utvidelse og modernisering av lutning og rensing, en ny elektrolysehall. I tillegg blir det utvidelse av støperi og kaiinfrastrukturen.

Størstedelen av den totale investeringen vil bli gjort i 2022 og 2023.

Utvidelsesprosjektet innebærer også at graden av digitalisering og automatisering øker i virksomheten, noe som bidrar til forbedret produktivitet. Som en følge av den betydelige tekniske utviklingen har Boliden Odda fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge.

DENNE SAKEN ER HENTET FRA HARDANGER FOLKEBLAD