Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det nok

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sosiale medier brukes i økende grad til å mobbe og true politikere med andre meninger enn en selv. Styrken og intensiteten i mobbingen er særlig knyttet til tema som innvandring/integrering, fordeling og miljø- og klimaspørsmål. Særlig det siste skaper skarpe fronter og brutale formuleringer. Miljøpartiets sterke kvinne i Oslo Lan Marie Berg, er blitt en skyteskive for klimaskeptikere og andre som ikke vil ta inn over seg alvoret i den globale klimasituasjonen. Nærmest enhver ytring og politisk handling fra Berg angripes med harde og usaklige argumenter.

Lan Berg har blitt mobbet lenge og til tider brutalt. Hun har vært nede for telling flere ganger, men har ikke gitt seg. Den tapre kvinnen er fortsatt i politikken. Det er en prestasjon bare det! Tilsvarende har andre personer med klare stemmer i miljø- og klimadiskusjoner, blitt rammet hardt av intolerante og nedlatende nettroll. Det er nok å nevne den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg. Den unge jenta har ved flere anledninger måttet skaffe seg politibeskyttelse etter trusler gjennom sosiale medier. Middelet disse mobberne bruker fra sine mørke huler, er ofte latterliggjøring, kjønnsdiskriminerende utsagn (det er ofte kvinner som blir rammet) og direkte trusler. Målet til mobberne er å stoppe kjeften på disse personen, og aller helst få dem ut av politikken. At disse miljøpolitikerne/aktivistene bruker argumenter som er vitenskapelig basert spiller liten rolle. Her er det de hodeløse, usaklige og truende fortellingene som gjelder.

Denne utviklingen er farlig av flere grunner. En åpenbar grunn er at det truer demokratiet. Å mobbe personer en ikke liker meningen til med motiv å fjerne stemmen, er en direkte trussel mot det samfunnet vi ønsker å være en del av. Den frie debatten innskrenkes og mangfoldet i politikken kan bli mindre. I tillegg angriper de en helt elementær del ved det representative demokratiet, nemlig rekrutteringen. Hvem vil engasjere seg i politikken når det kan bli utsatt for mobbing og sjikane som går på helsa løs?

Vi må stoppe dette nå. Vi kan ikke lenger la mobberne få råde og nærmest bestemme den politiske agenda. Folk flest må ta til motmæle og si fra både i sosiale medier og andre steder at dette ikke er greit. Kollegaene i politikken må stå fram og støtte mobbofrene selv om de er politisk uenige. Olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre er i så henseende et godt eksempel. Etter det siste infame angrepet på Lan Marie Berg hvor hun ble truet på livet, raste den frittalende energiministeren «Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!». Tina Bru deler i liten grad Lan Marie Bergs politiske utgangspunkt, men hun finner seg ikke lenger i at en kollega blir utsatt for sånt. La det inspirere andre til å stå fram og stoppe dette uvesenet.

Det er lov å være uenig i sak, og i et demokrati står vi fritt til å uttrykke denne uenigheten. Det er et privilegium demokratiet gir oss. La oss ta vare på det.

Kommentarer til denne saken