Da det først skulle opprettes bompenger på Haugalandet var Haugesund kommune først ute. Deretter ville de andre kommunene også ha bompengeavgifter. Men, av en eller annen grunn, nektet Karmøy kommune, og ville ikke ha noe bompenger. Jeg syntes dette var bra, og tenkte at politikerne tenkte på sin befolkning.

Men, plutselig ble det bompenger i Karmøy likevel. Hva skjedde egentlig?
Det begynte med bom på 8 kroner, som etter hvert steg til 12 kroner. Og ikke nok med det. NÅ vil kommunepolitikere øke bompengeavgiften for biler under 3,5 tonn til 36 kroner en vei. Skal du da kjøre fra Karmøy skal du betale 36 kroner per time. Og kjører du gjennom bommen en time senere, skal du altså betale ytterlige 36 kroner til.

Nordmenn jobber og tjener penger, hvor han/hun/hen betaler omtrent 30 prosent skatt til staten, fylket og kommunen. Vi kjøper bil og betaler avgifter og moms. Nordmenn kjøper bil og betaler veiavgift til staten for å kjøre bil på norske veier.
Men småbykommunepolitikere sier at det ikke er nok. Været i Norge er så krevende, så derfor må du bruke piggdekk, og selvsagt skal du betale ekstra for dette også. Og matavgifter, det vil jeg ikke begynne på en gang.

Jeg vil presisere problemene med bompenger. I andre land bygger staten firefeltsveier hvor man kan kjøre kjappere og komme frem tidligere. Derfor setter de avgift på den nye veien. Da kan folk bestemme selv hvor de vil kjøre. De kan velge å kjøre på gamle veier, og kan da slippe å betale avgift.

Jeg har bodd på Haugalandet i 32 år, og helt siden jeg flyttet hit har veiene ikke forandret seg mye. Og vi trenger ikke flere veier heller. Men av en eller annen grunn måtte vi plutselig begynne å betale bompenger gjennom Haugalandspakken. Og jeg tror vi må betale i mange år fremover. Hadde jeg hatt mulighet, skulle jeg gjerne brukt kollektivtransport, men der jeg bor går det buss maks to ganger om dagen. Og det er veldig dyrt. Og jeg vet jeg ikke er den eneste som ikke har noe annet valg enn å måtte kjøre selv.

Nå sier altså kommunepolitikere at de vil øke bompengesatsene tre ganger så mye, altså til 36 kroner for en vanlig bil. Da synes jeg de har gått over streken. De burde heller senke satsene enn å øke dem. Dersom bompengesatsene øker enda mer, vil de med dårligst økonomi bli enda mer rammet. Og det er som regel de svakeste i samfunnet som må betale slik det er nå. Og nå er det nok.

Nå er det på tide å finne fornuftige løsninger som er bærekraftige for alle, og ikke kun de rike. Derfor sier også Rødt nei til bompenger, og nei til Forskjells-Norge. Endringer trengs nå!