KARMØY: – Dagen har vært veldig fin. Det har gått slag i slag, forteller Elisabeth Ertvaag.

Ertvaag er den nye smittevernlegen i Karmøy kommune. Onsdag hadde hun sin første dag i den nye jobben. Når hun snakker med Haugesunds Avis denne ettermiddagen, kommer hun rett fra omvisning på koronasenteret.

– Ja, det var veldig fint å se at de fortsatt er i sving med vaksinering og nye oppgaver i forhold til mottak av flyktninger. De er uten tvil et godt team, mener Ertvaag.

Fremover har hun mye nytt å sette seg inn i. Samtidig mener hun at hun har en fordel når hun nå trer inn i den nye rollen.

– Jeg har jobbet som fastlege i Karmøy kommune siden 2015. Jeg kjenner til kommunen som organisasjon, og har kjennskap til flere avdelinger som jeg skal få jobbe mer med framover. Smittevernplanen og beredskapsplanen er jeg også kjent med fra før.

Viste interesse tidligere

Det har vært en lang prosess for å ansette ny smittevernlege og kommuneoverlege. Nå er altså én av stillingene fylt.

Ertvaag beskriver det som at hun grep sjansen til å jobbe med samfunnsmedisin.

– Jeg synes samfunnsmedisin er et veldig interessant fagfelt. Allerede på mitt første jobbintervju i kommunen i 2015, så delte jeg min ambisjon om å jobbe med samfunnsmedisin på sikt. Det var ikke helt etter planen å starte ny spesialisering mens jeg ennå bygger opp et legesenter, men nå ville jeg gripe sjansen når det var et behov i kommunen.

Selv om stillingen har vært utlyst flere ganger, forteller hun at hun har vist interesse for stillingen tidlig i prosessen.

– På den tiden var det ventet stor arbeidsbelastning på smittevernlegen, og da var det ikke mulig å kombinere med fastlegejobben, forklarer hun.

Men det får hun mulighet til nå.

Kombinerer

Hun er nemlig ansatt som smittevernlege i 40 prosent stilling. I tillegg jobber hun som fastlege ved Haugaland Medisinske senter på Norheim. Et senter hun var med å starte opp i januar 2020.

– Det blir bra å kombinere smittevernjobben med fastlegejobben. For at jeg skal mestre begge deler har jeg fått vaktfritak fra legevakten, forklarer Ertvaag og legger til:

– Det er kjekt å jobbe med akuttmedisin, men det er ganske krevende å gå fra en travel arbeidsdag på legekontoret til en enda travlere legevakt. Jeg ser for meg at det vil bli fint å jobbe med smittevern, som primært er en dagjobb.

– Kjekkeste jeg har gjort

– Det går bra, svarer hun på spørsmål om hvordan det går på legesenteret på Norheim.

Noe av det kjekkeste jeg har gjort er å starte et legesenter. Å skape noe nytt og eget, og lykkes med det. Det har vært viktig å få på plass ordninger som sørger for at legesenteret og listepasientene mine er ivaretatt mens jeg skal jobbe med smittevern, sier Ertvaag.

Fra høsten vil det komme en lege i spesialisering på Haugaland Medisinske Senter.

– Da vet jeg at pasientene blir ivaretatt av engasjerte leger med fersk kunnskap, når jeg selv har fravær i forbindelse med bistillingen.

Imponert over kommunen

De tidligere smittevernlegene Martin Eikrem og Neli Andreeva Kolarova måtte hanskes med en ny pandemi og global krise. I mai 2022 er det heldigvis lite smitte og slutt på koronarestriksjonene.

– Nå har vi vært gjennom en veldig krevende periode. Pandemien kom overraskende på de fleste, og alle måtte snu seg rundt. Jeg er imponert over jobben som er gjort i Karmøy kommune. De har utmerket seg i pandemihåndteringen. Det har vært en viktig erfaring, som vi vil ta med oss videre i smittevernarbeidet, sier den nye smittevernlegen.

Ertvaag får fast kontortid på rådhuset i Kopervik på onsdager, samt noen tirsdager.

– Jeg gleder meg til nye utfordringer og jobbe med andre engasjerte kollegaer. Dette blir en ny måte for meg å jobbe på. I stedet for én til én konsultasjoner, vil arbeidet her framover være i tett samarbeid med andre, sier hun.

Karmøy kommune opplyser at rekrutteringsprosessen for ny smittevernlege i Karmøy kommune fortsetter.