– Nå kan vi bruke parken enda mer

Det blir mer lys der barn og unge oppholder seg i sentrum.