Herr ordfører.

Dette er 3. året på rad at jeg tilkjennegir min frustrasjon over dette emne, så i år velger jeg og adressere saken til deg, Haugesunds øverste tillitsvalgte politiker.

For 9 år siden flyttet jeg til sentrum av Haugesund, og dermed ble det til at jeg også trakterte sentrum på kveldstid, også etter mørkets frembrudd. En av de første ting jeg la merke til da høsten og mørketiden kom, og sentrum fremsto i mørk tilstand var mørket på Rådhusplassen, og ikke minst langs Knut Knutsen OAS gate i nord som står med 8 mørke lamper.

I min mangel på visdom om hvem som hadde ansvaret for dette kontaktet jeg Haugaland Kraft, men der fikk jeg en utredning om gammelt el-utstyr som var årsak, og at det var store kostnader forbundet med å få ordnet dette. Dessuten var dette et kommunalt anliggende.

Tiden og årene har gått, og det har blitt mørkere og mørkere på Rådhusplassen. I fjor, 2020, talte jeg opp at der var 16 lamper på Rådhusplassen som var mørke! I ÅR ER HELE PLASSEN SAMT BARNEPARKEN STUMMENDE MØRK.

Jeg skulle tro at også de, herr ordfører, har lagt merke til det, rett utenfor din arbeidsplass, og som ansvarlig for det hele.

Ved henvendelse ti Haugesund kommune fikk jeg i fjor til svar at lyktene langs nevnte gate skulle ordnes i løpet av 2021, med bl.a. nye lykter langs nevnte gater. I høst har det vært storstilt graving på nevnte sted, nye lyktestolper er kommet opp, men fortsatt er det LIKE MØRKT. Nå også over hele plassen.

Hadde Knut Knutsen levd i dag, hadde det neppe skjedd at Haugesunds festplass hadde ligget slik i over 9 år. Etter min mening er dette en skam!

Nå må noe skje, herr ordfører.