Det er en farlig vei regjeringen nå går, når vaksinedoser i stort omfang flyttes fra nesten hele Norge til 24 kommuner på Østlandet. En liten skjevfordeling til spesielt utsatte steder har vi akseptert, men nå skal doser flyttes i stort omfang. Geografi skal i enda større grad avgjøre om når du skal beskyttes mot covid-19.

Ifølge FHI vil endringen gi veldig liten forsinkelse for når folk er ferdigvaksinert – men når 319 kommuner mister 35 prosent av dosene sine i sju uker, vil opplagt mange få stor forsinkelse på første dose. Det er den dosen som utgjør klart størst endring i beskyttelsesgrad – nesten fullgod.

Ifølge FHI vil «noen få færre» bli alvorlig syke med den betydelig skjevfordelingen det nå legges opp til. Hvert alvorlige sykdomstilfelle vi klarer å unngå, har selvsagt verdi – men spørsmålet er om den mulige gevinsten kan forsvare å gå så kraftig bort fra prinsippet om at hvor man bor ikke skal ha betydning for hvilken mulighet man skal ha til det offentliges tilbud om beskyttelse mot alvorlig sykdom. Noen flere vil bli alvorlig syke i den nedprioriterte delen av landet – selv om samfunnsregnskapet går i pluss på makronivå.

Samtidig er det ikke tvil om at befolkningen i de 24 utplukkede kommunene i stor grad har levd med strengere tiltak enn vi har sett de fleste andre steder i Norge. De fortjener stor sympati. Men er det en trøst for dem som er blitt rammet på Haugalandet – eller som kan bli rammet på grunn av den nye forsinkelsen? Neppe.

For det er ikke lett å velge ut de 24 kommunene, eller hvor mange det til slutt blir. Eksempelvis er noen av kommunene med mest smittetrykk nå, ikke med på lista. De må kanskje til og med avgi vaksiner.

Og når vi ser på grunnlagsdataene for FHIs vurdering av kommuner med «vedvarende høyt smittetrykk», kommer Haugesund høyt oppe på mange lister.

En vurdering ser på nye covid-innleggelser på sykehus fra uke 45 i fjor til uke 15 i år, per 100.000 innbyggere. Der har ti av de 24 foreløpig utvalgte kommunene bedre tall enn Haugesund.

Da FHI så spesielt på uke 4 til 15 i år, var det bare fire kommuner som hadde flere innlagte med covid-19 som hovedårsak, etter folketall – enn Haugesund. Så har Haugesund hatt en mye bedre situasjon de siste ukene – men det har også enkelte av de utpekte kommunene hatt.

Uansett er det lett å tolke tallene slik at hvis Haugesund hadde ligget ved Drøbaksundet og ikke Karmsundet, ville kommunens innbyggere fått flere vaksinedoser, ikke færre.

Så er kanskje dette en forenkling av situasjonen; mye smitte rundt om i Norge kan nok også spores tilbake til Østlandet. Men vårt lokale eksempel viser det problematiske i vurderingene som nå gjøres. Selv om FHIs simuleringsmodeller sikkert er så gode de kan få blitt, er det også en del ting vi fortsatt ikke vet sikkert: Forskerne har tidligere blitt begeistret over hvor god totaleffekt vaksineringen har hatt etter hvert som for eksempel Israel har fått en betydelig andel av befolkningen vaksinert. Vil det da fortsatt være viktig å prioritere utsatte østlandskommuner når 60 prosent av den voksne befolkningen der er vaksinert?

Skal Haugalandet, Grenland og andre byområder som i perioder har hatt mye smitte, da fortsatt avgi sine vaksiner for at innbyggerne i Frogn og Bærum skal nærme seg så mye som mulig 100 prosent? Er gevinsten fortsatt stor nok for å bryte viktige prinsipper? Og er den sikker nok?

Dessuten: Hvordan vil denne endringen påvirke oppslutningen om smitteverntiltak i de 319 kommunene som nå får beskjed om at de godt kan vente litt mer? Eller som føler de nå heller må ta den litt farligere Janssen-vaksinen som muligens blir et frivillig valg?

Kanskje er dette den beste veien å gå, men, kjære Erna og Bent, dette er skumle beslutninger å ta. Det kan bli noen interessante diskusjoner om fullvaksinerte østlendinger med vaksinepass er på norgesferie i sommer.