Nå skal Karmøy-menighetene samarbeide tettere

Menighetene på Sørvest-Karmøy inviterer til tettere samarbeid. De utelukker ikke sammenslåing.