TYSVÆR: Ønske om et nytt dagsenter har vært en lang reise i Tysvær kommune.

– Over flere år har vi hatt mange ulike alternativer oppe. Men i trekvart års tid har vi holdt på med prosessen på tomten på Hamrane, forklarer Nils Stråtveit.

Varsler anleggstrafikk

Han er seksjonsleder for arbeid- og inkludering i Tysvær, og har dag- og aktivitetssenteret på Hamrane som en av flere ansvarsområder.

Det nye senteret skal reises på tomten hvor gamle Frakkagjerd barnehage står i dag.

– Vi har valgt å la barnehagen stå fram til nå, slik at det ikke blir en ekstraordinær lang byggeprosess på stedet, sier han.

Men kommende uke vil den gamle barnehagen være historie.

– Rivingen starter på mandag. Etterpå fortsettes det med grunnarbeider og klargjøring av tomten for nytt bygg, opplyser kommunen som samtidig varsler om anleggstrafikk i området fra oppstart og fram til sommeren.

– Trange og kummerlige forhold nå

Stråtveit forklarer at dag- og aktivitetssenteret vil bli et dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsnivå og psykisk utviklingshemming.

– Dette blir et stort løft, som betyr veldig mye for mange. Dagens fasiliteter er trange og kummerlige, så vi ser veldig fram til å overta det nye bygget i løpet av sommeren 2021, sier han.

Det er arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke som har tegnet det 1.500 kvadratmeter store bygget som er planlagt over to etasjer.

– Her er det tatt hensyn til at bygget skal brukes av mennesker med varierende grad av funksjonsnedsettelse og det er i stor grad tilrettelagt for denne gruppen i form av universell utforming og velferdsteknologi, sier Stråtveit.

Og trekker fram et eksempel:

– Det kommer til å være egne lokaler slik at for eksempel ergoterapeuter, frisører eller fotterapeuter kan komme på huset. I stedet for at det brukes mye tid på å kjøre til og fra andre steder, sier han.


I tillegg vil blant annet Tysvær opplæringssenter ha eget undervisningsrom på huset.

Private kan bruke fellesrom til tilstelninger

Det legges også opp til at det nye bygget kan benyttes av både private og offentlige på kveldstid og i helger.

– Det vil være en stor og fin kantine på huset, som gjør at enten lokale lag- og foreninger eller andre kan leie til ulike tilstelninger, sier seksjonslederen.

Stråtveit opplyser også at prosjektet, som har en prislapp like i underkant av 60 millioner, fikk maks uttelling hos Husbanken.

– Husbanken dekker 55 prosent. Resten står Tysvær kommune for, føyer han til.