Nær 6.000 har måttet vente på behandling

Nå begynner sykehusene i Helse Fonna å trappe opp aktiviteten igjen.