Kan politiet slutte med dette vanviddet om å måle at du ikke har stått stille "lenge nok" ved fulll stoppskiltet der veien nordover fra Haugsund krysser hovedveien mot Bergen? Ved Haukås?.

Kan de slutte å ta ordinære borgere, men få tak i dem som virkelig er en fare i trafikken.

Du må stoppe, uansett når du skal inn på en trafikkhoveåre! Hvor lenge du skal stå slik når det ikke er trafikk, verken i den ene eller andre retningen, blir jo tøvete å påstå!

7.000 kr. koster det ikke å ha stått bom stille "lenge nok"!

I disse tider med gallopperende priser, kan ikke politiet finne seg andre inntektskilder. Ta råkjørerne, de som kjører med promille - og de som ferdes uansvarlig der barn og myke trafikanter går.