OSLO: Statoil må suspendere to nye rigger ut året på grunn av overkapasitet, og en bransje som preges av høye kostnader og lav lønnsomhet.

De to riggene – Transocean Spitsbergen og Songa Trym – blir derfor suspendert ut året med mulighet til forlengelse, opplyser Statoil. Etter det NTB forstår har selskapet forsøkt å finne andre prosjekter å sette riggene inn i, uten å lykkes.

Transocean-riggen deltar i leteboringen i Barentshavet fram til midten av november. Den er på kontrakt med Statoil fram til tredje kvartal neste år.

– Transocean Spitsbergen boret de siste sju brønnene 40 prosent raskere enn bransjesnittet i Barentshavet. Det gjorde det mulig å bore to flere brønner enn opprinnelig planlagt. Vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet Transocean har gjort for oss, men dessverre er vi nå i en situasjon med overkapasitet, samtidig som industrien står overfor høye kostnader og lavere lønnsomhet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser.

Songa Trym vil bli suspendert etter at riggen er ferdig med å permanent plugge en brønn på Oseberg-feltet i Nordsjøen. Denne jobben skal etter planen være ferdig i midten av november.

Statoil har fortsatt 15 rigger i aktivitet på norsk sokkel etter suspensjonene.