Banken skal hente inn nye medeiere

Haugesund Sparebank har vedtatt å øke eierandelskapitalen. Planen er å hente inn 105 millioner innen nyttår.