STORD: Johan Castberg er den neste store utbyggingen på norsk sokkel, og vil åpne et nytt område i Barentshavet for Equinor.

– Johan Castberg-utbyggingen vil ha ringvirkninger tilsvarende 47.000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen, og verdien av norske varer og tjenester vil utgjøre rundt 25 milliarder kroner, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor i en pressemelding.

Skaper 4.800 arbeidsplasser

Ifølge selskapet vil det til sammen gå med i overkant av 2 millioner arbeidstimer på byggingen av plattformdekket, og inkludert ringvirkninger er det forventet at byggingen vil skape 4.800 arbeidsplasser.

– Nesten samtidig som vi starter her på Stord vil det begynne arbeid ved en rekke verft langs hele norskekysten. Allerede er mange små og store bedrifter i gang med leveranser til Johan Castberg. Dette viser at norsk leverandørindustri har den nødvendige konkurransekraften og kompetansen til å møte den harde konkurransen globalt, sier prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen i en pressemelding.

I februar i år signerte Kværner kontrakten med Equinor for fabrikasjon av modulene til plattformdekket til Johan Castberg FPSOen, samt sammenkobling og integrasjon av dekksmodulene med skroget.

– Johan Castberg et viktig prosjekt for Kværner og norsk leverandørnæring fordi vi får mulighet til å videreutvikle ekspertisen vår på bygging av flytende produksjonsskip, som er forventet å være foretrukket plattformtype for andre framtidige utbygginger i Barentshavet, sier konsernsjef i Kværner Karl-Petter Løken i en pressemelding.

Ferdigstilles på Stord

Byggingen av de to andre store puslespill-bitene til produksjonsskipet er allerede godt i gang.

– Skroget bygges i Singapore, og dreieskiven bygges i Dubai. Dette er leveranser som ikke kan leveres av norske leverandørbedrifter. Skroget og dreieskiven vil ankomme Stord i 2020 for sammenstilling og ferdigstilling, før skipet fraktes til sin faste plass i Barentshavet, står det i meldingen.

Partnerskapet på Johan Castberg består av Equinor 50 prosent, Eni 30 prosent og Petoro 20 prosent.

FAKTA OM JOHAN CASTBERG

* Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subsea-utbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.

* Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til ca. 49 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbyggingen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk, i underkant av 1800 av disse årsverkene vil komme i Nord-Norge.

* Johan Castberg-prosjektet vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået på norsk sokkel 2018-2022.

* Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, med rundt 500 årsverk i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

Kilde: Equinor