Det melder både VG og Frifagbevegelse i 14-tiden søndag. Partene i meklingen i privat sektor skal ha fått en skisse til løsning på bordet. Løsningen innebærer ifølge VG en ramme på om lag 2,8 prosent – én krone i generelt tillegg og to kroner og femti til lavtlønte uten lokal forhandlingsrett, skriver avisa.

Andre viktige moment i skissen er at LO skal ha fått gjennomslag for at tre milliarder kroner fra konfliktfondet skal komme de såkalte sliterne til gode fram til 2023. LO skal derimot ikke ha fått gjennomslag for endringer i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men partene skal ha blitt enige om at AFP skal utredes.

Skissen er nå til vurdering hos NHO og LO, skriver VG.

En lang natt

Meklerfristen for NHO og LO/YS ble satt til midnatt natt til søndag. Samtidig sto til sammen 35.000 av LOs og YS' medlemmer i fare for å bli tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6 hvis partene ikke ble enige.

Forhandlingene er søndag fjorten timer på overtid. Riksmekler Nils Dalseide møtte pressen ved midnatt og var da forsiktig optimist.

– Jeg mener det er mulig, men det forutsetter jo bevegelse. Jeg mener det ikke er uløselige temaer. Men det er partene som må velge mellom det som ligger på bordet og hva de kan få ut av en konflikt. Det er deres valg, sa Dalseide.

Siden midnatt har det ikke kommet noen offisiell informasjon fra forhandlingsbordet. En kilde tett på forhandlingene opplyste til NTB søndag formiddag at forhandlingene har gått tregt, men at partene er innstilt på å finne løsninger.

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Mye tyder på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de står langt fra hverandre.

Brudd vil føre til storstreik

Meklingen har pågått siden onsdag. Fører ikke meklingen fram, kan vi opplevde den største streiken i Norge på 18 år.

Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

For allmennheten er det kanskje innen transportsektoren at konsekvensene umiddelbart vil bli merket mest. I tillegg til busslinjer i og rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir en rekke ferjesamband berørt.

Disse tas ut i streik

Organisasjoner i Landsorganisasjonen (LO) har tatt ut nær 30.000 medlemmer i privat sektor til strek fra søndag 8. april.

Her er en oversikt over noen av de bedriftene som blir berørt i vårt distrikt:

 • Allianceplus AS (Odda, Kvinnherad, Stord og Bømlo), Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Toma Facility Services AS (Haugesund), Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Stordbase AS (Stord), Fellesforbundet
 • Kværner AS (Stord), Fellesforbundet og EL- og IT-forbundet
 • Westcon Yards (Ølen og Karmøy), Fellesforbundet
 • Bilfinger Industrier Norge AS (Haugesund), Fellesforbundet
 • Wärtsilä Norway AS (Sagvåg og Rubbestadneset), Fellesforbundet
 • Apply Leirvik (Stord), Fellesforbundet og Forbundet for ledelse og teknikk
 • Umoe Karmsund (Karmøy), Fellesforbundet og Forbundet for ledelse og teknikk
 • Aibel AS (Haugesund), Fellesforbundet, EL- og IT-forbundet og Forbundet for ledelse og teknikk
 • Kruse Smith Entreprenører AS (Haugesund), Fellesforbundet
 • Eramet Norway AS (Sauda), IndustriEnergi og Forbundet for ledelse og teknikk
 • Apply TB AS (Stord), EL- og IT-forbundet og Forbundet for ledelse og teknikk
 • Reber Schindler Heis AS (Haugesund), EL- og IT-forbundet
 • Schenker AS (Haugesund), Norsk Transportarbeiderforbund
 • Wärtsilä Norway AS (Rubbestadneset), Norsk Transportarbeiderforbund
 • Kruse Smith Entreprenører AS (Haugesund), Forbundet for ledelse og teknikk
 • Nikita Hair Norway AS (Amanda-senteret, Haugesund), Forbundet for ledelse og teknikk
 • Skjærsholmane–Ranavik (rute 1), Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund
 • Gjermundshavn–Årsnes (rute 1), Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund
 • Sunnhordland (MS Admiralen), Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund
 • Sandvikvåg–Halhjem (rute B), Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund
 • Mortavika–Arsvågen (rute B), Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund