ARBEIDSLIV: – Det er et omfattende arbeid, og vi ser nå at det tar mer tid enn det vi opprinnelig så for oss, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO, ifølge Frifagbevegelse.

Meklingen i hovedoppgjøret mellom LO og NHO endte i en protokoll hvor partene ble enige om å gjennomføre en felles utredning basert på partenes enighet om målet for en fremtidig AFP. De ba regjeringen om bistand til å gjennomføre utredningen som skulle være ferdig i desember 2018, slik at det var mulig å få resultatet inn som en del av mellomoppgjøret 2019. For LO er det viktig at resultatet kan sendes til uravstemning blant medlemmene.

Nå mener partene at det er behov for å kunne bruke ytterligere ett år på dette arbeidet.

– Vi tar sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2019, i god tid før oppgjøret i 2020, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

I tillegg opplyser LO at oppstarten av ordningen med et nytt slitertillegg er forsinket. Tillegget erstatter sluttvederlagsordningen som stenges 1. januar 2019.

– Slitertillegget får tilbakevirkende kraft fra 1. januar, forsikrer Hessen Følsvik.

Ett av LOs viktigste krav i tariffoppgjøret med Finans Norge var kravet om et «slitertillegg» for dem som ikke orker å jobbe etter 62 år, etter modell fra årets tariffoppgjør med NHO.