Protein av naturgass

HUSØY: Her vurderer det amerikanske bioteknologiselskapet Calysta å etablere seg for å produsere proteintilskudd av metangassen i naturgass. Proteinet brukes blant annet i fiskefôrproduksjon. Foto:  Kjell Strand

HUSØY: Her vurderer det amerikanske bioteknologiselskapet Calysta å etablere seg for å produsere proteintilskudd av metangassen i naturgass. Proteinet brukes blant annet i fiskefôrproduksjon. Foto: Kjell Strand

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I en voksende oppdrettsnæring kan proteiner fra naturgass bli viktig for fiskefôr. Proteinene har Calysta planer om å produsere på Husøy.

DEL

KARMØY: Nordsjøgassen inneholder 95 prosent metan, og det er denne gassen det amerikanske selskapet Calysta vil bruke i produksjon av proteinpellets.

LES OGSÅ: Presenterer Husøy-plan


IRIS Forskningsinvest, som eies av Universitetet i Stavanger og stiftelsen Rogalandsforskning, eier 20 prosent av Calysta.
Etableringen vil kunne bidra med opp mot 100 faste arbeidsplasser i regionen og investeringer på opp mot 2 milliarder kroner.

I tillegg er ringvirkninger estimert til ytterligere 2–300 arbeidsplasser i annen virksomhet. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.

Karmøy kommune har vært i dialog med bioteknologiselskapet Calysta lenge.

– Det er fortsatt en del usikre faktorer, men Husøy er en plass der det er tilgang på naturgass og elforsyning og det er en trafikk- og fiskerihavn, sier næringssjef Per Velde.

Åpent møte

Mandag kveld var representanter fra Calysta og IRIS Forskningsinvest på et åpent møte i regi av Karmøy Næringsråd og informerte om planene.

Selskapet ønsket å møte regionen før endelig valg av lokasjon blir tatt.

LES OGSÅ: Frykter for bokvaliteten på Veldetun


Politikere, industri- og næringsaktører, velforeninger og andre interesserte var invitert til å komme med synspunkter og spørsmål. Naboer på Veldetun er positive til at det etableres nye arbeidsplasser, men de er bekymret over de store planene. De frykter mer lukt, mer støy og estetisk forsøpling nær historiske Avaldsnes.

Velde sier at det er lite sannsynlig at det vil komme lukt fra det planlagte anlegget.

Fiskefôr

Proteinet som produseres av metan, kan brukes i både mat- og fôrproduksjon.

– Det er en nasjonal målsetting om sterk vekst i produksjonen innen fiskeoppdrett, men det er krevende å oppnå bærekraft med dagens produksjonsmetoder av fiskefôr. I dag brukes det fiskemel som proteinkilde i denne produksjonen, og næringen søker etter alternative proteinkilder, sier Velde.


BioMar på Husøy er en aktuell kunde for Calysta.

Bioprotein

Statoil startet utviklingen av bioprotein på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Den første sekken ble produsert 6. februar 1999.

– Naturgass fra Heidrun-feltet i Norskehavet brukes som råstoff. Norferm har utviklet en metode til å omdanne naturgass til bioprotein. Bioprotein inneholder 70 prosent protein, 12 prosent karbohydrater, 10 prosent fett og åtte prosent mineraler, skriver Statoil.

Teknologien er basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg av naturgass og danner protein.
Karmøy kommune jobber nå med et biomasseprosjekt som vil anvende restprodukter fra det planlagte anlegget til Calysta.

– Vi har flere ting på gang, og det er uhyre spennende både i global og nasjonal sammenheng, sier Velde.


Calysta slo seg sammen med det norske selskapet BioProtein i Stavanger i fjor for å vokse internasjonalt innen produksjon av fôringredienser og kjemikalier. BioProtein eies av IRIS Forskningsinvest, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Stiftelsen universitetsforskning Bergen.

Artikkeltags