MARITIM NÆRING [BA]: Det forteller Maritimt Barometer 2018 sitt klare språk om. Undersøkelsen er gjennomført av flere maritime organisasjoner på Vestlandet. 151 bedriftsledere bedrifter knyttet til en maritime næringen har svart på hvordan de vurderer fremtiden og hva de ser på som de viktigste sakene i sin næring.

Venter bedre tider

Nyansettelser, økt omsetning og økt lønnsomhet er de overordnede svarene. Nesten 70 prosent av dem som har svart venter høyere omsetning. Godt over 50 prosent regner med å ansatte flere, og mer enn 60 prosent ser for seg at lønnsomheten vil øke.

I den andre enden venter under fem prosent oppsigelser. Svært få ser også for seg lavere omsetning og lavere lønnsomhet.

– Alt i alt viser undersøkelsen stor optimisme, kommenterer studentpraktikant i Maritime Bergen, Kjersti Kalberg. Hun har jobbet med undersøkelsen og har satt sammen tallene.

Maritimt Barometer 2018 representerer alt fra riggselskap og rederier til tjenesteleverandører som bank og forsikring.

Opptatt av bærekraft

Undersøkelsen omfatter svar fra alle de fire Vestlands-fylkene. De aller fleste av bedriftene er hjemmehørende i Rogaland og Hordaland. Flest av respondentene kommer fra selskaper med inntil 50 ansatte, går det frem av materialet.

På spørsmål om hva som er den viktigste politiske saken for næringen, svarer nær 45 prosent at det er å skape økt aktivitet på norsk sokkel. 35 prosent av de spurte synes det viktigste er å få fritak for formuesskatt på såkalt arbeidende kapital. Næringen er også opptatt av å innføre finansieringsordninger for rederier som investerer i miljøvennlige skip.

– Vi ser at bærekraft er en viktig sak for denne næringen. Hele 25 prosent av dem som har svart ønsker for eksempel bedre finansieringsordninger for rederier som investerer i miljøvennlige skip, sier Kalberg.

Denne saken er hentet fra Bergensavisen

FAKTA

  • Maritimt Barometer 2018 er laget av Maritime Bergen og samarbeidspartnerne Kystrederiene, lokalforeningene av Norges Rederiforbund på Vestlandet, Maritimt Forum Nordvest. Maritimt Forum Stavangerregionen og Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland.
  • Undersøkelsen er sendt ut til over 500 bedrifter.
  • Målet er å kartlegge hva som er de viktigste sakene for den maritime næringen på Vestlandet.
  • Undersøkelsen er basert på 151 besvarelser fra maritime bedriftsledere.
  • KILDE: MARITIME BERGEN