Prisen for en rullebaneforlengelse på Helganes har tidligere vært antydet til 60 millioner kroner.
- De samfunnsøkonomiske gevinstene ser ut til å være mye høyere en hva en utbygging koster.
Slik konkluderer førsteamanuensis Kai Bedringås og professor Arild Hervik, begge ansatt ved Møreforskning i Molde.
På oppdrag fra Lufthavnutvikling Vest-Norge har de to analysert hva Ryanairs landing på Haugesund Lufthavn Karmøy 30. april betyr for Vestlandet i kroner og øre.
- Jeg ble overrasket over hvor høy den økonomiske gevinsten til slutt ble, sier Bedringås til Haugesunds Avis.

Regnestykket

Reduserte transportkostnader (tid og penger) for næringslivet er beregnet å gi en gevinst på 27 millioner kroner årlig med Ryanair på Helganes.
Billigere fritidsreiser gir 15 millioner kroner i besparelser kontra en situasjon uten Ryanair.
Flypassasjerene på Sola og på Flesland sparer 30 millioner kroner på den nye konkurransen som er oppstått etter 30. april.
Gevinsten av flere britiske turister er for hele Vestlands-regionen beregnet til å bidra med 18,5 millioner kroner. Av dette henter reiselivsnæringen i Haugesund inn netto 7,5 millioner kroner årlig.
Tallene er basert på at Ryanair selger 90.000 billetter til og fra Karmøy i året. Og klarer å oppnå en kabinfaktor på 70 prosent.

Innspurt

Lufthavnutvikling Vest-Norge AS kommer til å bruke rapporten «Ryanair til London - en gavepakke til Haugesund» i arbeidet som nå pågår med å få finansieringen på plass. Nå nærmer det seg innspurten.
- Rapporten fra Møreforskning synliggjør hvor viktig flyplassutvidelse er for både reiseliv og næringsliv. Og hvordan regionens flyplass kan trygges før Stavanger lufthavn Sola kommer nærmere gjennom Rogfast, sier avtroppende daglig leder Odd Erik Salvesen i Lufthavnutvikling Vest-Norge AS.
[email protected]