Nektet fortsatt hasj-salg, tross klare bevis

Mannen (37) ble dømt til fire års fengsel for å ha solgt 25 kilo hasj i Haugesund, men anket både over skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Lagmannsretten ga ham i stedet påslag i straffen.