Nærmer seg grensen for lånegaranti

Karmsund Havn IKS har økt gjelda si med 220 millioner kroner fra 2017 til 2019.