Nærpolitireformen ble ikke slik han så for seg

Bernt Norvalls er nestleder i fagforeningen Politiforbundet Sør-Vest politidistrikt. Samme Norvalls satt som leder av prosjektgruppen som planla nærpolitireformen, sammenslåingen og etableringen av Sør-Vest politidistrikt.