KORONA: – Etter råd fra helsemyndighetene flytter vi skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22, det er en innstramming, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Det gjør det mulig med lettelser på andre områder, sa Solberg.

Statsministeren sier at det ikke kommer store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars, men at det fra tirsdag åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.

Virke sier halvparten av serveringsstedene allerede frykter konkurs, og at tidligere skjenkestopp er nok et slag for bransjen.

− Nå haster det ekstra at Stortinget får vedtatt en ordning med refusjon av arbeidsgiveres lønnskostnader ved permittering og kompensasjon for tap av varelager. Hvis ikke kan koronaen drukne ellers levedyktige serveringsplasser, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen