ARBEID: – Arbeidsmarkedet i Rogaland er i bedring, uttaler direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland.

Han viser til at i oktober var 8.356 rogalendinger helt uten arbeid. Dette er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

– Rogaland har størst nedgang i arbeidsledigheten for andre måned på rad, sier Truls Nordahl.

Flere utlyste stillinger

Også i Haugesund-regionen er bedringen merkbar.

– Positiv utvikling også denne måneden. Stabil ledighet, god økning i antall utlyste stillinger og få varsler om permittering/oppsigelser, sier leder Elisabeth Lie Nilsen i NAV Marked Nord-Rogaland.

Hun forklarer at fortsatt ligger alle kommunene i vår region under fylkesgjennomsnittet i ledighet.

– Alle kommunene i Nord-Rogaland har nedgang i ledigheten når vi sammenligner med samme måned i fjor, med unntak av Suldal som likevel har blant landets helt laveste ledighet, sier Lie Nilsen.

Hvis vi sammenligner med forrige måned er ledigheten ganske lik for de fleste kommunene. Unntaket er med Vindafjord, som har hatt en god nedgang i ledigheten fra 3,4 % til 2,8 %.

– Tysvær har hatt en liten oppgang helt ledige fra 1,5 % til 1,7 % når vi sammenligner med forrige måned, forteller Lie Nilsen.

Bruttoledigheten ser nå slik ut:

Haugesund: 4,2 % bruttoledighet

Karmøy: 3,4 % bruttoledighet

Sauda: 3,3 % bruttoledighet

Vindafjord: 3,3 % bruttoledighet

Bokn: 2,5 % bruttoledighet

Tysvær: 2,5 % bruttoledighet

Suldal: 0,9 % bruttoledighet

Utsira: (Oppgis ikke – lave tall)

Økning i ulike bransjer

– Etter to måneder med veldig høyt tempo i arbeidsmarkedet, så opplever vi at det har stabilisert seg litt mer. Men det er fortsatt god tilgang på stillinger som meldes direkte til NAV, og ikke minst er det godt med offentlig utlyste stillinger, sier Lie Nilsen.

Økningen strekker seg over flere bransjer. De som har hatt størst økning i Nord-Rogaland i oktober er: «Helse, pleie, omsorg», butikk, akademisk, «Reiseliv og Transport», Serviceyrker og «Bygg og Anlegg». 

– Det er i Haugesund, Vindafjord og Tysvær man ser at det er størst økning på utlyste stillinger sammenlignet med i fjor. Dette øker mulighetene for gode kandidater for bedriftene, og gjør det lettere for arbeidssøkerne å finne stillingene, sier Lie Nilsen.

Langtidsledigheten går nedover også i Haugesund-regionen.

– Men det er fortsatt mange langtidsledige som sliter med å komme ut igjen i jobb. Mange av disse har god kompetanse, så det handler ofte om mismatch mellom det de har og det som etterspørres. For flere vil det være større grep de må gjøre for å komme i arbeid igjen. Kanskje mer utdanning eller å lete etter aktuelt arbeid andre steder eller i andre yrker, uttaler Lie Nilsen.