Arbeidsledigheten stabilt på 3,9 prosent

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det var 108.000 arbeidsløse her i landet i juni, justert for sesongvariasjoner. Dette svarer til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

DEL

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var dermed uendret fra fra mars til juni, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (AKU). SSB bruker tremåneders glidende gjenomsnitt - gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. AKU-ledigheten var i forrige rapportering, for ledighetsutviklingen i perioden februar til mai, på 3,8 prosent - 0,1 prosentpoeng lavere enn i juni.

Antall registrerte arbeidsledige og folk på tiltak hos Nav gikk ned med 2.000 personer fra mars til juni. Dette tallet er også sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder.

Sysselsettingsandelen er nå på 67,5 prosent etter en økning det siste året på 1 prosentpoeng, tilsvarende 54.000 flere sysselsatte. Tallet på sysselsatte gikk opp med 13.000 personer fra mars til juni, men siden også befolkningen har økt i samme periode, er sysselsettingsprosenten så å si uendret, opp 0,2 prosentpoeng, siden mars.

Endringen er innenfor feilmarginen, understreker SSB.

Artikkeltags