Handelslekkasjen til nabokommunene bare øker. Et nei til vinmonopol på Amanda betyr at vi sender kundene bort fra Haugesund.

Som senterleder på Amanda på Raglamyr er jeg virkelig bekymret. Cirka 1.500 mennesker jobber i og rundt senteret med varehandel, og vi er inne i en tøff tid. Rentene stiger og strømprisene tar bort kjøpekraften fra kundene.

Igjen betyr det at mange av butikkene på Amanda vil få det utfordrende framover. Men i stedet for at politikerne gir oss en hjelpende hånd, skjer det motsatte.

Onsdag avgjør formannskapet om Amanda skal få Vinmonopol. Selv om kommunedirektøren anbefaler et ja, frykter vi nok en gang at det blir nei, ettersom Senterpartiet ser ut til å ha snudd – igjen.

Ser vi bak tallene virker dette helt urimelig.

I 2021 konsumerte den norske befolkningen på 5,4 millioner mennesker 118,5 millioner liter alkohol. Det betyr at den norske befolkningen drikker gjennomsnittlig 22 liter per person.

Samme året omsatte Vinmonopolet i Haugesund 17 liter per person, Karmøy 23 liter og Etne 31 liter. Polet i Tysvær kommune har ikke sammenlignbare tall, da det åpnet 1. juni 2021. Teoretisk sett gir Haugesund kommune bort 187.220 liter polomsetning til våre nabokommuner.

Og i 2023 åpner Sveio nytt pol.

Polpolitikken i våre nabokommuner er mer ekspansiv enn vår, og polomsetningen i Haugesund sentrum vil uansett gå ned.

Et pol på Amanda vil skape positive ringvirkninger for kommunen vår. For Amanda og handelsbyen i Haugesund betyr også et polutsalg at vi blir mer attraktive for nye konsepter som ser til Haugalandet.

I tillegg betyr det økt besøk på Amanda. Dette igjen vil trygge arbeidsplassene på senteret og i regionen vår. Dessuten beholder vi polomsetningen i kommunen, kundene kan handle lokalt, og det blir mindre kjøring med bil.

Jeg blir oppgitt når jeg leser at Senterpartiet i utgangspunktet har hatt en pragmatisk tilnærming til spørsmålet om etablering av Vinmonopol på Amanda, men at det politiske samarbeidet i koalisjonen er viktigere.

Det betyr at dersom enkeltpersonene i formannskapet kunne stemt ut fra hva de mener er riktig, så hadde det blitt pol på Amanda. Men koalisjonen presser Senterpartiet til å stemme mot etablering.

Det er ikke demokrati i mine øyne.

Jeg håper at de folkevalgte tar beslutningen på grunnlag av hva de selv mener er best for oss som bor i kommunen.