BOKN: I en pressemelding som kommunen har sendt ut vises det til at Bokn endte med et foreløpig netto driftsresultat på 10,5 millioner kroner for 2022.

Det tilsvarer åtte prosent av driftsinntektene.

Skjølingstad forteller at hovedårsaken er merinntekter på skatt og høy overføring fra Havbruksfondet.

– Inntektene er høyere enn anslaget vårt i tertialrapportene i fjor, skriver hun.

Likevel endrer dette ikke noe på forutsetningene for driften i kommunen i 2023.

– Det er alltid hyggelig å legge fram gode økonomiske resultater, men dette gir ikke et økt handlingsrom på driften av kommunen, skriver Skjølingstad.

Bokn setter overskuddet inn i disposisjonsfondet sitt.

– Dette bidrar til at kommunen har en god økonomisk buffer, skriver Skjølingstad i pressemeldingen.

En nærmere analyse av regnskapet blir ikke gjort før årsmeldingen for 2022 er utarbeidet, og regnskapet blir behandlet i kommunestyret i juni.