– Wizz Air sier at de følger de regler som gjelder i Norge, og vi kjenner ikke til noe annet, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til Flysmart24.

Lothe synes ikke det er uventet at nye aktører prøver seg nå. Han har tidligere pekt på hvordan flyselskaper med solid økonomi kan bruke koronaproblemene hos andre svakere selskaper til å overta markeder.

Han mener at det er dette som nå skjer i Norge, og at Wizz Air ikke gjør annet enn å utnytte det regelverket som ble skapt da europeisk luftfart ble åpnet for fri konkurranse på 90-tallet.

– Myndighetene ønsket fri konkurranse, og det er litt sent nå å si at vi ikke ønsker selskaper fra land med andre arbeidslivsvilkår enn hos oss, sier Lothe.

Han gjør det klart at EU-reglene ikke setter som krav om at det er nødvendig med en fast mannskapsbase i Norge for å starte krig på norsk innenriks flyruter:

– Det er fullt mulig å fly til og fra Norge, og for så vidt også innenriks i Norge, med bruk av personell stasjonert i andre land. Dette har skjedd før også. Staten har jo selv kjøpt tjenester på anbudsruter fra blant annet det danske selskapet DAT med bruk av personell fra andre land. Men når ansatte blir stasjonert i Norge, vil det nok komme krav om tariffavtaler, og norske lønns- og avtalevilkår vil måtte slå inn, sier Lothe om Wizz Air.