STREIK: Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel startet onsdag formiddag med frist til midnatt. Seks timer på overtid kom bekreftelsen om at partene ikke har kommet til enighet.

– Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta, sier forbundsleder Eli Gunhild By i en pressemelding.

– Vårt krav var en lengre lønnsstige med 10- og 16-årstrinn minimum som i KS og med 500.000 kroner etter ti år fra 2019. Kravet var godt innenfor det som er fremforhandlet i andre tariffoppgjør. NSF fremmet også krav om en bedre sykelønnsordning, sier By.

– Dramatisk

Bedriftene som er tatt ut i første fase, utfører oppdrag for helseforetakene. Sykepleiere ved pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak.

Haukeland pasienthotell er altså blant virksomhetene som er rammet. Her er hele sju av åtte sykepleiere tatt ut i streik.

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker i Helse Bergen sier til Bergensavisenat det et uforsvarlig at så mange sykepleiere ved hotellet tas ut av arbeidsstokken. Han frykter dramatiske konsekvenser.

– Dette vil ramme pasientene. Omtrent halvparten kan vi nok flytte til andre hoteller, men for den andre halvparten er ikke dette medisinsk forsvarlig. Vi er bekymret for kreftpasienter som er inne til behandling. Dette vil ramme dem, sier han til BA.

Haukeland pasienthotell må stenge dørene fredag ettermiddag som følge av streiken.

– Godt tilbud

NHO Service og Handel mener NSF sa nei til et bedre tilbud enn det man ellers har fått i årets lønnsoppgjør.

– Vi har strukket oss svært langt for å unngå streik. Norsk Sykepleierforbund fikk i løpet av meklingen tilbud om et bedre oppgjør enn det privat sektor for øvrig har fått. Til tross for dette velger NSF å gå ut i streik. Dette er vanskelig å forstå, sier direktør for arbeidsliv Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Sykepleierne fikk tilbud om at alle sykepleiere i NHO-bedrifter med minst ti års ansiennitet i lokaloppgjørene skal løftes til samme nivå som sykepleiere det for øvrig er naturlig å sammenligne seg med.

– På toppen av dette tilbød NHO et nytt trinn på ansiennitetsstigen på ti år, der satsene skal avtales ved neste hovedoppgjør.

Forbundslederen reagerer sterkt på uttalelsene fra NHO Service og Handel.

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i, sier By.

Første streikeuttak

Rundt 500 sykepleiere er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Virksomhetene som er omfattet av første streikeuttak, er: Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark).

By påpeker at det er stor streikevilje blant sykepleierne og at uttaket er gjort for å ramme motparten økonomisk.

– Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, sier hun.