Ni er innlagt – to får intensivbehandling

Tirsdag er ni personer i Helse Fonna innlagt med påvist covid-19.

DEL

HAUGESUND: Helse Fonna opplyser daglig om koronasituasjonen i helseforetaket.

Tirsdag formiddag er siste status at åtte personer er innlagt med påvist smitte ved Haugesund sjukehus. Det er tre flere enn mandag formiddag.

Ved Odda sjukehus er en person innlagt med påvist covid-19. Det er samme antall som mandag.

Av de ni innlagte får to pasienter intensivbehandling. Den ene er en voksen person, som vil si en person i aldersgruppen 18 til 64 år. Den andre personen er eldre, noe som betyr fra 65 år og oppover.

Av totalt cirka 4.000 medarbeidere, er 124 medarbeidere koronarelatert fravær eller er i karantene. Fredag var tallet 256, mens mandag var det 131.

Har utsatt operasjoner og dagkirurgi

Helse Fonna har også satt i gang en rekke tiltak for å sikre kapasitet. Planlagte operasjoner og dagkirurgi, samt polikliniske kontroller er utsatt både for å frigjøre kapasitet og på grunn av personellutfordringer pga. karanteneregler.

Avdelinger og personell er omdisponert for å frigjøre plass og personell til mottak av alvorlig syke, og det er rigget til mottak av pasienter med mistanke om/påvist smitte av koronavirus både ved Haugesund og Stord sjukehus.

I tillegg er det redusert drift på sengeplasser for rehabilitetspasienter ved Stord sjukehus, der nye hjerneslagspasienter blir prioritert. Fysikalsk-medisinsk poliklinikk har også redusert drift.

Innen psykisk helsevern går poliklinisk drift som normalt, mens en rekke tilbud innen psykisk helsevern er innstilt eller redusert av bemanningshensyn, for å kunne opprettholde et tilbud innen øyeblikkelig hjelp på DPS og sikre bemanning av akuttposter og lukkede poster, mens LAR-utdeling går som normalt.

Helse Fonna har også kontaktet kommuner for å be om ekstra tiltak for å kunne ta imot utskrivingsklare pasienter, og samarbeider også med kommuner om for eksempel jordmødre.

Fortsatt trenger Helse Fonna at utdannet helsepersonell registrerer seg dersom de kan jobbe.

Artikkeltags