Ni vil ha sjefsjobb i Etne

Åtte kvinner og en mann ønsker jobben som kommunalsjef helse og omsorg i Etne kommune.