No er søyla og krona til det svevande huset til Stig og Elise på plass

Eit husprosjekt utanom det vanlege reiser seg i Dimmelsvik. Måndag kom sjølve krona på verket – eller rettare sagt krona under verket – på plass.