Om styringsgruppa i Haugalandspakken og fylkeskommunen i Rogaland vèl å sende inn søknad om forlenging av Haugalandspakken, vil Helge André Njåstad og Frp aktivt arbeide for at dette blir stoppa.

Kenneth Karlsen (FrP) frå Etne tok opp denne saka under fylkesårsmøtet i Vestland Frp, og fekk brei støtte frå dei frammøtte 124 delegatane som deltok på årsmøtet.

Kenneth Karlsen: - Når premissene for å søke ei forlenging av bompengepakken var at alle kommunane skulle ha likelydande vedtak, så må dette respekterast. Når Karmøy kommune har sagt nei, fell grunnlaget for ei forlenging ut.

Helge Andre Njåstad: - Frp vil bygge meir vei med statlige investeringer som en bedre løysing enn bompenger som plager folk. Full støtte frå Frp å no fase ut bompengane på Haugalandet.