Omkjøringsveien ble som forventet gjenstand for en lang debatt i fylkestinget 26. oktober, da fylkestinget (KrF, Ap, Høyre, Venstre og Sp) sa ja til å bruke inntil 10 millioner på videre utredninger av prosjektet neste år. Et vedtak som også medførte at MDG gikk ut av budsjettsamarbeidet, og som dermed gjør at Ap, V, KrF og Sp i fylkeskommunen nå trolig må forhandle med Høyre om neste års budsjett.

Geir Toskedal (KrF) har som kjent lenge ivret for omkjøringsveien, og han holdt et flammende innlegg for prosjektet i fylkestinget, der han blant annet sa følgende: «Jeg har personlig jobbet med omkjøringsveien – ja, vært med å regulere den i detalj – gjennom 20 år. Jeg har vært med på alle meklingene, og vet hva som skal til for å få den på plass. Alle kostnadene som har kommet etterpå, har kommet på grunn av offentlige myndigheter som har delvis trenert, og funnet på nye og nye ting. Det har ikke vært politiske avgjørelser som har ført til kostnadene.»

For ordens skyld: Det var Cowi (og ikke Toskedal) som regulerte omkjøringsveien i 2019. Reguleringen og prosjekteringen kostet bilistene på Haugalandet minst 80 millioner kroner, selv om det ikke var penger til å realisere prosjektet. Og hvis det er slik at Toskedal har vært med på alle meklingene (det kan godt hende for alt det vi vet), så burde han i hvert fall for lengst ha forstått at det ikke er liv laga for omkjøringsveien. Prosjektet er for kontroversielt – det ødelegger for mye. Prosjektet har vært behandlet fire ganger på departementsnivå, noe som mest sannsynlig er norgesrekord – og det er altså fortsatt ikke godkjent. Det sier egentlig det meste.

Og hva mener Toskedal egentlig med at det «ikke har vært politiske avgjørelser som har ført til kostnadene»? Selvsagt er det politiske avgjørelser som har ført til kostnadene. Man burde lagt prosjektet på skraphaugen i 2012, da prosjektet ble stanset fullstendig av Miljøverndepartementet i den rødgrønne regjeringen, og ikke fortsatt med prosjektet bare fordi man fikk en borgerlig regjering i 2015. Vi minner om at samtlige statlige miljømyndigheter har vært mot prosjektet fra starten av og frem til i dag (dvs. statsforvalteren, direktorat og departement). Hadde man droppet omkampen, så hadde man i dag for lengst hatt formålstjenlige tiltak på plass både på Åkra og i Veakrossen.

Toskedal uttalte også følgende til fylkestinget: «Kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen var enige om hvor veien skulle gå, det var bare noe heft med noen hydrologiske undersøkelser ved Heiavatnet, som man så løste. Og så har det kommet nye ting etterpå, som har komplisert og stanset saken. Derfor går trafikken fortsatt gjennom Åkra, med ungdomsskole, videregående skole og flere barneskoler og næringsområde – som hele Skudeneshavn må kjøre forbi i 40 km/t.»

Det som Toskedal her trolig sikter til, er Sivilombudets uttalelse i 2018 om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ikke fulgte naturmangfoldloven da de fattet sitt vedtak i 2016, samt KMDs eget vedtak fra april i år, som tydelig sier at Karmøy kommune som planmyndighet ikke har gjort jobben sin, da ved ikke å oppfylle de kravene til reguleringsplan som KMD stilte i sitt foregående vedtak. Man kan gjerne være uenige i saker, men at en tidligere stortingspolitiker har såpass lite respekt for gjeldende lov og demokratiske prosesser, er for oss ganske urovekkende.

Når det gjelder at «hele Skudeneshavn må kjøre forbi i 40 km/t», så er det en sannhet med store modifikasjoner. For det første velger mange skudenesbuer å kjøre Austre Karmøyveg, siden denne veien er den korteste og raskeste fra Skudenes og nordover (en vei som merkelig nok nesten aldri nevnes når det er snakk om oppgradering av karmøyveiene). Hvorfor ønsker ikke Toskedal heller å gjøre noe med denne trafikkfarlige veien? For det andre er det bare omtrent 1,2 km med 40-grense gjennom Åkra, noe som utgjør 22 sekunder i forskjell i forhold til en 50-grense – altså så godt som ingenting.

De fleste skjønner etter hvert at når gjennomgangstrafikken utgjør kun 15 % av trafikken på Tjøsvoll, så er det ikke en omkjøringsvei som er løsningen for Åkra. Dette sentrale tallet kom for øvrig ikke frem før i 2019. Hvorfor sjekket ikke Toskedal opp i dette først av alt, hvis han altså har jobbet med prosjektet i 20 år?

Toskedal uttalte også følgende i fylkestinget: «Pengene som skulle gå til omkjøringsvei er brukt til andre ting, så Karmøy har betalt dobbel vei uten å få igjen for pengene. Det gjør at det blir politikerforakt osv. Og det er fristende å ta lettvinte standpunkt i denne saken.»

Det som skaper politikerforakt, er vel nettopp det som Toskedal holder på med her.Karmøy kommune har nemlig fått prosjekter for omtrent tilsvarende det beløpet som har blitt betalt inn i kommunen. Hovedproblemet i denne saken, er vel snarere at verken politikere eller vegvesenet har hatt god nok kontroll på hva som har kommet inn og hva som har gått ut av Haugalandspakken – derfor står man nå igjen med så godt som ingenting på Sør-Karmøy – til tross for grandiose og svært dyre planer.