Norges Bank holder styringsrenta uendret på 1 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler det flere analytikere mener er en framskynding av neste renteøkning.

Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler det flere analytikere mener er en framskynding av neste renteøkning. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Norges Bank setter ikke opp styringsrenta i denne omgang, men varsler at det mest sannsynlig skjer i juni. Og renta kan fortsette å stige raskere enn ventet.

DEL

ØKONOMI: Sentralbanken signaliserer at det lenge varslede rentehoppet kan komme allerede i juni, og ikke i september som mange analytikere tidligere har spådd. Rentebanen som ble lagt for dagen i forrige Pengepolitisk rapport i mars, viste økt sannsynlighet for at den første renteøkningen kommer i juni, noe som styrkes ettertrykkelig i meldingen fra hovedstyrets rentemøte torsdag.

Signalene fra Norges Bank denne gangen tilsier at rentebanen i neste rapport kan bli oppjustert så mye at det vil tilsi ytterligere en renteøkning før året er omme, i desember, tror Nordea Markets.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Vekst og høy utnyttelse

Han viser til at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenta, og at lite ved renteutsiktene er endret siden siste Pengepolitisk rapport ble publisert i mars.

Det har vært litt høyere vekst hos handelspartnerne enn ventet, og veksten har økt i USA og euroområdet. Likevel er det fortsatt usikkerhet rundt utviklingen internasjonalt, understreker hovedstyret i sin vurdering.

Der blir det også framhevet at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ligger litt over normalen og ser ut til å øke, mens prisveksten har vært høyere enn ventet og over inflasjonsmålet på 2 prosent.

Nordea: Offensivt

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets framholder at selv om sentralbanken framhever at utviklingen har vært omtrent som ventet, er det nær sagt sikkert at renteøkningen kommer i juni – hvilket er vel offensivt i forhold til tidligere signaler. Rentebanen i mars ga signaler om mer enn 50 prosents sannsynlighet for en renteøkning i juni, ikke 100 prosent, understreker han.

Dessuten nevner hovedstyret nærmest i en tilleggsbemerkning at den norske krona har blitt svekket mer enn ventet i mars, påpeker Bruce.

– Hvis kronekursen holder seg på dette nivået til juni, vil det ikke bare føre til at rentebanen blir oppjustert i samsvar med en økning i juni, det vil også føre til at rentebanen er fullt i samsvar med en økning i desember og mest sannsynlig ytterligere to økninger til i 2020, skriver han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken