Det er på tide at Ap/Sp-regjeringen sørger for at flere titalls milliarder blir bevilget til de som trenger det mest.

Denne høsten har debatten rast rundt hva Norge skal gjøre med de enorme og ekstra høye olje- og gassinntektene som følge av krigen i Ukraina.

Venstre vil gi en stor engangsbevilgning. Før Stortinget tar juleferie må Ukraina og verdens fattige få flere titalls milliarder.

Krigen i Ukraina har nemlig endevendt på millioner av liv. Ukrainere lider under Putins jernhånd, og kjemper tappert for å forsvare det liberale demokratiet. Ødeleggelse er store, og kostnadene av gjenoppbyggingen vil være massive. Men utviklingsland kjenner også krigen på kroppen. 71 millioner mennesker har blitt kastet ut i ekstrem fattigdom som følge av skyhøye råvarepriser. Sultkatastrofen har blitt forverret som følge av Putins destruksjon av verdens kornkammer i Ukraina.

Samtidig som nøden i verden øker, tjener Norge seg styrtrike på krigen i Ukraina. Den profitten må vi selvsagt dele på. Spørsmålet er bare hvordan.

Noen tar til orde for å love bort milliarder vi kanskje har til neste år. Det er uklokt. Vi vet ikke hva råvareprisene være i 2023. Dermed er det stor usikkerhet knyttet til hvor høye våre ekstraordinære inntekter vil være neste år.

Derfor bør vi heller bevilge et stort beløp i det som heter nysalderingen. Det er det siste Stortinget gjør før jul, og inneholder de siste endringene i årets statsbudsjett. På den måten sørger vi for at utgiftene samsvarer med de faktiske inntektene i 2022, og vi sikrer at pengene brukes der behovet er størst akkurat nå. Det samme kan vi gjøre neste år når vi vet hvor høye inntektene blir.

Det er viktig at Norge stiller opp for verden stiller opp når nøden er stor. Ikke bare er det moralsk riktig, men det er også i vår egen interesse. Er det noe pandemien har lært oss, er det at ingen er trygge før alle er trygge. Vi vil alle tjene på en verden med mindre nød og fattigdom.