Strømkrisen krever svar. Minst to svar. Det ene er en strømstøtte som gjør at sunne bedrifter ikke går over ende på grunn av mangedoblede strømpriser. Det andre er målrettede tiltak for energieffektivisering og en offensiv satsing på ny kraftproduksjon for å sikre forsyning og grønn omstilling.

Vi har en strømkrise i Sør-Norge. En krise som ikke minst skyldes lite nedbør, samt økt og endret energibehov i Europa.

Det umiddelbare svaret er en strømstøtteordning til bedriftene.

Vi er glade for at regjeringen jobber med dette i samarbeid med arbeidslivets parter, for å diskutere situasjonen og hvordan en støtte kan utformes. Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først ba om en strømordning i slutten av januar. Selv godt levedyktige bedrifter får problemer når skyhøye strømpriser skviser marginene. Vi må sikre at folk har jobber å gå til også utover høsten.

Likevel løser ikke en strømstøtte det underliggende problemet i dagens energisituasjon. Til det trenger vi økt kraftproduksjon sammen med flere målrettede ordninger for energieffektivisering hos både private og bedrifter.

Vi kan ikke vente med å sette i gang. Dette haster. Vi trenger mer vannkraft og landvind på kort sikt og havvind på litt lengre sikt.

Samtidig tar ikke de store oppgavene pause. Selv under disse vanskelige omstendighetene har vi fortsatt en jobb å gjøre når det kommer til klimakrisen. Den er fortsatt en av vår tids største utfordringer.

Det grønne skiftet er ikke gjennomført. Vi ligger etter skjema i kutt av klimagassutslipp. Vi ligger etter skjema i utviklingen av nye grønne industri- og eksportarbeidsplasser – i havvind, hydrogen, batterier og så videre. Selv om det skjer mye bra.

Innen 2030 skal vi halvere utslippene og skape 250.000 nye private jobber.

Vi tror at det fortsatt er mulig. Vi er overbevist om at Norge kan få til en vellykket klima- og energiomstilling, i kombinasjon med en offensiv satsing som skaper jobber og sikrer velferd. Det må vi, og verken vi eller kommende generasjoner har råd til at vi ikke lykkes.

Da trenger vi enorme mengder ny fornybar kraft. Vi trenger 55 TWh for å redusere utslippene 55 prosent i 2030. Det tilsvarer 1/3 av dagens samlede produksjon. Regjeringens ambisjon om 30 GW havvindproduksjon innen 2040 gir bokstavelig talt vind i seilene. Dette alene vil tilsvare en dobling av norsk kraftproduksjon. I tillegg trenger vi alt vi kan få til av økt vannkraft, olje og gass, solenergi, vindkraft og energieffektivisering.

Vi har så vidt startet – og det er krevende. Vi ser økende polarisering mellom vekst og vern, mellom investeringer og folks lommebøker. Regningen blir mye høyere om vi ikke gjør noe. Vi trenger raskere konsesjonsbehandling, flere arealer, høyere tempo og mer trøkk.

For å få til denne grønne omstillingen trenger bedriftene også kompetanse. Bedriftene skal skape jobber og trenger også folk med rett kompetanse til å gjøre jobben.

2 av 3 NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov. I noen bransjer er mangelen prekær. Og det ser ut til å øke: Ifølge SSB vil Norge mangler 70.000 fagarbeidere i 2035. Det er to ganger Haugesund by! Uten fagarbeiderne klarer vi ikke å gjennomføre det grønne skiftet. Det er de som skal elektrifisere og bygge Norge.

Derfor må vi tette kompetansegapet, inkludere flere og få flere i jobb. Vi trenger mer etter- og videreutdanning, og vi må utdanne flere for det grønne skiftet.

Skal vi lykkes, trenger vi samarbeid. Vi løfter best i flokk. Vi trenger internasjonalt samarbeid med andre land, i EØS og WTO. Vi trenger trepartssamarbeidet for økonomien og arbeidslivet. Vi trenger topartssamarbeidet i bedriftene, mellom ledelsen og ansatte som sammen skal skape nye løsninger og nye arbeidsplasser. Og vi trenger samarbeid mellom bedriftene, store og små. De store er avhengige av de små, og omvendt.

Denne uken arrangeres den 21. EnergiRike-konferansen i Haugesund. Bakteppet er krig, skyhøye energipriser og usikker varetilgang. Det er viktigere enn noen gang å holde trykket oppe i den grønne energiomstillingen.

Vi må trekke i samme ende av tauet. På Haugalandet trekker myndigheter, virkemiddelapparatet, industriparken og bedriftene i samme retning. Resultatet blir deretter: Ny grønn energi og industri som Norge trenger. Som man sier på Haugalandet: Me peise på!

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland
Ole Erik Almlid, adm. dir. NHO