MILJØ: Representanter fra blant andre Bergen, Geiranger, Ålesund og Eidfjord møttes i Oslo rådhus for å signere avtalen som inneholder 14 felles krav.

Tiltakene er ment å bidra til å gi bedre luft for innbyggerne i de store byene. I tillegg er målet å redusere lokale miljøskader, samt minske cruisenæringens utslipp.

– Utslippene fra cruiseskip øker, og er enkelte steder et betydelig miljøproblem. Vi har sterk tro på at disse kravene vil gi lavere utslipp i og rundt våre havner og bidra til renere luft fra en mer miljøvennlig cruisenæring, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

14 miljøkrav

Det stilles blant annet felles krav om bruk av landstrøm for alle cruiseskip, med virkning fra 2025. Fra 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere sine klima- og miljøtiltak bli prioritert ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Fra og med 2022 vil det stilles krav til nullutslippsløsninger i all busstransport knyttet til cruiseskipene. Fra samme år vil det også bli krav om nullutslippsløsninger i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehold og andre tjenester knyttet til cruiseskipenes anløp.

Klimautslippene fra cruisenæringen utgjør globalt om lag 21 millioner tonn CO₂, 25 prosent mer enn det totale utslippet fra all transport i Norge. I løpet av én sesong besøker en tredel av alle verdens cruiseskip norske farvann.

Innovasjon Norge har anslått at om lag 3,6 millioner cruiseturister, fordelt på over 2.000 cruiseanløp, tok turen innom norske byer og fjorder i løpet av fjoråret, ifølge Dagens Næringsliv.

Ønsker endring

Aktørene bak avtalen håper nå at de felles kravene kan virke som et sterkt budskap til næringen om en grønnere omstilling.

– Cruisenæringen gir verdiskaping og arbeidsplasser. Samtidig er det åpenbart at vi må stille krav til miljøtiltak for å få ned utslippene. Når havnene samarbeider om en felles tiltaksplan, har vi langt større muligheter for å få til en endring, sier ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger.

Helgøs kommune har vedtatt å redusere utslippene av klimagasser med 80 prosent fram mot 2030. Oslo kommune vedtok nylig en handlingsplan for å gjøre Oslo havn til en nullutslippshavn.

– Alle skip som anløper Oslo havn, skal på sikt benytte nullutslippsteknologi. Aktører i Oslo havn må ha et bevisst forhold til utslippskutt. Planen krever vilje og handlekraft fra alle involverte, sier byråd Kjetil Lund for næring og eierskap i Oslo.

– Landstrøm viktigst

Cruise Norway AS er en markedsorganisasjon for markedsføring av cruisedestinasjonene i Norge. De mener landstrøm er det viktigste tiltaket for å oppnå nullutslipp fra cruiseskip i havn.

– En betydelig del av cruiseflåten er forberedt for landstrøm. I dag tilbyr kun én norsk havn landstrøm til cruiseskip. Cruise Norway hilser velkommen utbygging av landstrøm i norske cruisehavner, sier daglig leder Inge Tangerås i Cruise Norway til NTB.

Bellonas leder Frederic Hauge mener de skjerpede kravene er gledelig, men understreker også at de krever utbygging av infrastrukturen i cruisehavnene.

– Bellona har etterlyst strengere krav til cruiseindustrien i flere år, og vi er glad for at de største cruisekommunene med Oslo i spissen, nå ser ut til å ville ta dette på alvor. Men det vil også kreve også en vesentlig utbygging av infrastruktur i cruisehavnene slik at disse kan levere strøm til drift av skipet eller lading av batterier, sier Hauge.