MILJØ: I Norge er 10 prosent av bilene elbiler, mens andelen i Danmark og Sverige er på 0,6 prosent, skriver Aftenposten.

Uten den norske elbil-politikken, med null i engangsavgift og moms ved kjøp og andre fordeler som gratis parkering, reduksjon i bompenger og billigere fergebilletter, ville andelen vært på 1 prosent, anslår DNV GL.

Den norske elbilboomen har presset prisene på batterier og elbiler ned i hele verden og slik økt salget i andre land, sier forskningsleder Sverre Alvik i DNV GL.

– Ny teknologi, som batterier, blir billigere jo flere man produserer. Da vil flere også i andre land velge å kjøpe elbil. Vi har foretatt beregninger som viser at de totale globale CO2-utslippene i perioden 2010–2050 ville vært nær 400 millioner tonn høyere uten den norske elbilpolitikken, sier han til avisa.

Beregningene viser at elbilpolitikken, når de globale effektene blir regnet med, er ett at tiltakene i Klimakur 2030 med lavest kostnad. Prisen per redusert tonn CO2 blir dermed redusert fra 1.500 kroner til 250 kroner, ifølge DNV GL.